Вогневі випробувальні стенди

Вогневі випробувальні стенди
Вогневі випробувальні стенди

 

Устаткування стендів та їх допоміжних систем дозволяютьпроводити:

 • вогневі випробування різних типів ракетних двигунів (РРД), що працюють на низькокиплячих і висококиплячих компонентах палива (рідкий кисень і гас, аміл і гептил);
 • випробування вузлів і деталей двигунів (підшипників і манжетних ущільнювачів у середовищі компонентів палива, турбін і роторів на модельному газі, оброблених клапанів в середовищах низьких і високих температур).

 

Стенди дозволяють забезпечувати:

 • дистанційне автоматичне керування підготовкою і ходом випробування;
 • імітацію натурних умов випробувань;
 • високу надійність роботи обладнання та технологічних процесів випробування, вибухо- і пожежна безпека;
 • ефективну очистку шкідливих викидів;
 • нейтралізацію до гранично допустимої концентрації (ГДК) вузлів і деталей випробування двигунів (для двигунів, що працюють на амілі та гептилі), впроваджена унікальна технологія обробки без розбирання (ТОБР) двигунів, працюючих на кисні та гасі, що забезпечують їх обробку до ГДК.

 

Основні технічні характеристики:

 • забезпечують випробування РРД з тягою від 2 до 150 тс;
 • масова витрата компонентів палива до 300 кг / сек;
 • термостатування компонентів палива і матчастини двигунів ± 500С;
 • постачання газами (гелієм, азотом, повітрям) до 350 кгс / см2;
 • імітація натуральних умов для двигунів II-го ступеня і вище по тиску на зрізі сопел – 0,01, кгс / см2.

 

Перспективні особливості:

 • можливість реконструкції стендів із забезпеченням випробувань двигунів з тягою до 250 тс;
 • можливість реконструкції для роботи двигунів на інших компонентах.