Щодо підсумків діяльності в 2020 році

Щодо підсумків діяльності в 2020 році
Щодо підсумків діяльності в 2020 році

Днями ЗМІ оприлюднили інформацію щодо невтішних результатів діяльності підпорядкованих Державному космічному агентству підприємств за підсумками 2020 року.  Згідно з даними, що наводяться, сумарний чистий збиток підприємств космічної галузі за цей період становить 810,9 млн гривень. Окремо зазначається, що найбільший збиток у сумі 672,2 млн гривень має ПІВДЕНМАШ. Першоджерелом інформації є матеріал інтернет-видання Марлін, доступний за посиланням bit.ly/3hA77yK.

 

В зв’язку з цим ПІІВДЕНМАШ підтверджує наведені дані в частині, що стосуються підприємства. Повна фінансова звітність підприємства доступна на корпоративному сайті yuzhmash.com в розділі «Про компанію/Публічна інформація/Звіти», та, частково, на сайті Державного космічного агентства.

 

Разом з тим, звертає на себе увагу, що згадана вище публікація видання Марлін не є аналізом, як це зазначено в її тексті. Це, швидше, резюме звіту ДКА про виконання річного фінансового плану.

 

Користуючись нагодою, ПІВДЕНМАШ вважає за необхідне надати додатковий матеріал для аналізу, оприлюднивши деякі цифри, у тому числі такі, що не входять до раніше оприлюдненої інформації.

  1. Згідно зі звітом про фінансові результати за 2020 рік (форма № 2, рядок 2355), чистий фінансовий результат (збиток) підприємства за 2020 рік становить 672 235 тис гривень.
  2. Згідно з тим же звітом (рядок 2195) збиток від іншої операційної діяльності становить 656 210 тис гривень.
  3. Із зазначеної в попередньому пункті суми збитків 653 512 тис гривень є збитком від курсових різниць. Ці дані наводяться в пояснювальній записці до фінансової звітності, яка не підлягає обов’язковому оприлюдненню і в публічному доступі відсутня.

 

Потребує пояснення розмір збитків, який співставний з чистим доходом від реалізації (1 019 274 тис гривень, рядок 2000 того ж звіту).

 

Головним чинником виникнення збитків є наявність заборгованості  ПІВДЕНМАШу перед державою в особі Мінфіну за кредитом, залученим 2 лютого 2004 року в компанії «Colvis Finance Limited» (Великобританія) під державну гарантію. Кредит призначався для реалізації проєкту «Морський старт», який після його банкрутства та кількох змін власників вже припинив своє існування без можливості його відновлення. Сума заборгованості складає 134,4 млн. доларів США і, що важливо, зафіксована саме в іноземній валюті. Внаслідок цього будь-які коливання курсу спричинюють відповідну зміну розміру зобов’язань підприємства, які обліковуються у фінансовій звітності в національній валюті, та суттєво змінюють фінансовий результат господарської діяльності незалежно від її обсягів та рентабельності.

 

ПІВДЕНМАШ не має компетенції оцінювати валютну, фінансову та фіскальну політику держави. Разом з тим доводиться констатувати, що у випадку підприємства викривлення фінансової звітності має місце саме як наслідок чинників, що знаходяться за межами впливу підприємства.