Щодо конкурсу на проведення аудиту

Щодо конкурсу на проведення аудиту

На виконання статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» ПІВДЕНМАШ запрошує аудиторські компанії взяти участь у конкурсі на проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності підприємства за 2020 рік, складеної за МСФЗ.

 

Пропозиції приймаються на електронну адресу gppoumz@gmail.com  до 01.04.2021.

 

У пропозиції необхідно надати інформацію про відповідність компанії умовам, визначеним статтею 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також зазначити вартість та строки проведення аудиту.